ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 14, 2017

ឯកឧត្តម ចេង ម៉ានិត ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅស.ប.ប.ឡាវ បានទទូលលិខិតរបស់ឯកឧត្តមថោងលុន ស៊ីស៊ូលីត នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃស.ប.ប.ឡាវ ផ្ញើជូនសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តម ចេង ម៉ានិត ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅស.ប.ប.ឡាវ​ បានទទូលលិខិតរបស់ឯកឧត្តមថោងលុន ស៊ីស៊ូលីត​ នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃស.ប.ប.ឡាវ ផ្ញើជូនសម្តេច តេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ពីលោកជំទាវ​ Khamphao Ernthavanh, អនុរដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការបរទេសនៃស.ប.ប.ឡាវ។