ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​កញ្ញា 14, 2017

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅស.ប.ប.ឡាវ បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងសន្តិសុខសាធារណឡាវ ដើម្បីសុំការដោះលែងកម្មករ កម្ពុជាម្នាក់

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅស.ប.ប.ឡាវ​ បានធ្វើការសម្របសម្រួលជាមួយក្រសួងសន្តិសុខសាធារណឡាវ ដើម្បីសុំការដោះលែងកម្មករ កម្ពុជាម្នាក់ ដែលបានចាប់ខ្លួនដោយសមត្ថកិច្ចឡាវពីបទធ្វើការដោយគ្មានការអនុញ្ញាតិ នៅការដ្ឋានសំណង់នាខេត្តបកែវ កាលពីថ្ងៃទី ២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧។ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតបានរៀបចំដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកម្ពុជាវិញសម្រាប់គាត់ នៅថ្ងៃទី ៣១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧។