ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 22, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និងគណៈប្រតិភូ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូទៅនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាសម័យប្រជុំលើកទី៧២ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន និងគណៈប្រតិភូ បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូទៅនៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិនាសម័យប្រជុំលើកទី៧២ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ។