ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 22, 2017

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្ដម Anwar Mohammed Gargash រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេសនៃអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម នៅទីក្រុងញូវយ៉ក

នៅថ្ងៃទី ២១ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានជួបពិភាក្សាទ្វេភាគីជាមួយឯកឧត្ដម Anwar Mohammed Gargash រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេសនៃអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួម នៅទីក្រុងញូវយ៉ក ដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាទ្វេភាគី និងដើម្បីផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាអន្តរជាតិសំខាន់ៗមួយចំនួន។