បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​កញ្ញា 17, 2017

ឯក​ឧត្ដម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្តី​ ប្រាក់ ​សុខុន ​អញ្ជើញ​ធ្វើ​បា​ឋ​ក​ថា​ស្ដី​ពី​ការ​យល់​ដឹង​ពី​ស្ថាន​ការណ៍​ពិ​ភព​លោក​បច្ចុប្បន្ន​ និង​ការ​រៀប​ចំ​ន​យោ​បាយ​ការ​បរទេស​របស់​កម្ពុជា​ នា​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ទៅ​១៤ ​ខែ​កញ្ញា​ ឆ្នាំ​២០១៧ ​នៅ​សា​លា​ភូ​មិន្ទ​រដ្ឋ​បាល​។