ដំណឹង

  • ខែ​កញ្ញា 23, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញឡើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧២ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក

នៅរសៀលថ្ងៃទី២២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញឡើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧២ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក។