បណ្តុំវីឌីអូ

  • កញ្ញា ២៤, ២០១៧

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញឡើងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ នៅក្នុងសម័យប្រជុំលើកទី៧២ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិ នៅទីក្រុងញូវយ៉ក។