សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​តុលា 2, 2017

ឯក​ឧត្ដម​ទេស​រដ្ឋ​មន្រ្ដី​ ប្រាក់​ សុខុន ​និង​ឯក​ឧត្ដម​ ហូ​រី​ណូ​អ៊ុ​ជិ​ ហ៊ី​ដេ​ហ៊ី​សា(​HORINOUCHI Hidehisa) ​ឯកអគ្គ​រាជ​ទូត​ជប៉ុន​ប្រ​ចាំ​កម្ពុជា​ នឹង​ចុះ​ហត្ថ​លេ​ខា​លើ​លិ​ខិត​ប្ដូរ​សារ​ និង​កំ​ណត់​ហេតុ​នៃ​ការ​ពិ​ភា​ក្សា​ ស្ដី​ពី​ការ​ផ្ដល់​ហិ​រញ្ញ​ប្ប​ទាន​ឥត​សំ​ណង​ ដែល​មាន​ទឹក​ប្រាក់​សរុប​ចំនួន​ ៣ ៩៤២ ​លាន​យ៉េន​ (ប្រមាណ​ ៣៥ ​លាន​ដុល្លា​រ​អា​មេរិ​ក​) សម្រាប់​អនុ​វត្ត​គម្រោង​ «សាង​សង់​ស្ពាន​បន្ទាន់ ​នៅ​តំ​បន់​រង​គ្រោះ​ដោយ​សារ​ទឹក​ជំ​នន់​»។