ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 5, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស ក្នុងទិវាបុណ្យជាតិអាល្លឺម៉ង់ និងជាខួបលើកទី ៥០ នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជា និងអាល្លឺម៉ង់ នៅសណ្ឋាគា ឡឺរ៉ូយ៉ាល់

នៅរាត្រីថ្ងៃទី ៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន អញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស ក្នុងទិវាបុណ្យជាតិអាល្លឺម៉ង់ និងជាខួបលើកទី ៥០ នៃទំនាក់ទំនងការទូតកម្ពុជា និងអាល្លឺម៉ង់ នៅសណ្ឋាគា ឡឺរ៉ូយ៉ាល់។