សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​តុលា 10, 2017

ស្ថាន​ទូត​កម្ពុ​ជា​នៅ​​ម៉ា​ឡេ​ស៊ី​ អន្ត​រា​គម​ជួយ​ពល​ករ​-ពល​កា​រិ​នី​ខ្មែរ​១៧​នាក់​