សុន្ទរកថា

  • ខែ​តុលា 10, 2017

សុន្ទរកថាបើករបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ថ្លែងក្នុងពិធីសម្ពោធលេខាធិការដ្ឋានជាតិកម្ពុជា នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង នាថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ។