ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 10, 2017

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធលេខាធិការដ្ឋានជាតិកម្ពុជា នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង នៅទីស្ដីការក្រសួង

នៅថ្ងៃទី១០ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសម្ពោធលេខាធិការដ្ឋានជាតិកម្ពុជា នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង នៅទីស្ដីការក្រសួង។

សុន្ទរកថាបើករបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន  :  https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/14309