ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 10, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោកស្រី Nancy Walters តំណាងថ្មីនៃអង្គការ World Food Program (WFP) ប្រចាំកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី ១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧  នៅក្រសួងការបទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាត ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន ទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោកស្រី Nancy Walters តំណាងថ្មីនៃអង្គការ World Food Program (WFP)  ប្រចាំកម្ពុជា  ។ គោលបំណងនៃជំនួបនេះ គឺដើម្បីជួបសម្តែងការគួរសម និងប្រគល់លិខិតសារតាំងជូន ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី។

ព័ត៌មានលម្អិត: https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/14407