សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​តុលា 18, 2017

លទ្ធ​ផល​នៃ​ដំ​ណើរ​ទស្ស​ន​កិច្ច​ផ្លូវ​ការ​ រ​បស់​រដ្ឋ​មន្រ្ដី​ការ​ប​រទេស ​នៃ​សា​ធា​រ​ណ​រដ្ឋ​សិង្ហ​បុ​រី​ ​នៅ​ព្រះ​រា​ជា​ណា​​ចក្រ​​កម្ពុជា ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី ​១៧ ​​ខែ​ តុលា​ ឆ្នាំ​ ២០១៧​។