ដំណឹង

  • ខែ​តុលា 20, 2017

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស ក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែលហ្សិករបស់អង្គការអន្តរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា នៅបរិវេណស្ថានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប

នាល្ងាចថ្ងៃទី ១៩ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៧ ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចូលរួមជាភ្ញៀវកិត្តិយស ក្នុងពិធីសម្ពោធកម្មវិធីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបែលហ្សិករបស់អង្គការអន្តរដ្ឋាភិបាលនៅកម្ពុជា នៅបរិវេណស្ថានប្រតិភូសហភាពអឺរ៉ុប។