ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​តុលា 24, 2017

ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា អញ្ជើញចូលរួមពិធី «ចែកសញ្ញាប័ត្រលើកទី៧ ដល់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ Islam Sultan Sharif Ali »

នៅថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានអញ្ជើញចូលរួមពិធី ” ចែកសញ្ញាប័ត្រលើកទី៧ ដល់និស្សិត នៃសាកលវិទ្យាល័យ Islam Sultan Sharif Ali ” ក្រោមព្រះរាជអធិបតីភាពព្រះចៅ សុ៑ល តង់ នៃប្រទេសប្រុ៑យណេ។