ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​តុលា 24, 2017

ពិធីប្រគល់ជំនួយមនុស្សធម៌ពីមជ្ឈមណ្ឌលជំនួយមនុស្សធម៌អាស៊ាន សម្រាប់រដ្ឋរ៉ាក់ខាញ

កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧​ ឯកឧត្តម សុក ជា ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ប្រចាំ​សាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា បានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងពិធីប្រគល់ជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់រដ្ឋរ៉ាក់ខាញពី​មជ្ឈមណ្ឌលជំនួយមនុស្សធម៌អាស៊ាន នៅមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ នាទីក្រុងយ៉ាងហ្គូន ប្រទេស​មីយ៉ាន់ម៉ា។