ដំណឹង

  • តុលា ៣០, ២០១៧

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុងសន្និសីទស្ដីពីទិវាអន្តរជាតិ អាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញថ្លែងសុន្ទរកថា ក្នុងសន្និសីទស្ដីពីទិវាអន្តរជាតិ អាស៊ាន-សហភាពអឺរ៉ុប នៅសណ្ឋាគារ Le Royal។