សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 1, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ផ្ញើជូនឯកឧត្តម Ahmet Üzümcü អគ្គនាយកនៃអង្គការហាមឃាត់អាវុធគីមី ដែលមានទីស្នាក់ការ នៅទីក្រុងឡាអេ ដើម្បីជម្រាបជូនពីការរកឃើញអាវុធគីមីនៅកម្ពុជា។