ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​វិច្ឆិកា 6, 2017

ពិព័រណ៍រូបថតអាស៊ាន

កាលពីថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម សុក ជា ឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំ​សាធារណរដ្ឋសហភាពមីយ៉ាន់ម៉ា និងលោក សូរ ប៊ុណ្ណា លេខាធិការទី១ បានអញ្ជើញចូលរួម ការតាំងពិព័រណ៍រូបថតអាស៊ាន(ASEAN Photo Exhibit) រៀបចំដោយស្ថានទូតហ្វីលីពីន ក្នុងឋានៈជា​ប្រធានអាស៊ានបច្ចុប្បន្ន ដើម្បីប្រារព្ធខួបលើក​ទី៥០ឆ្នាំ នៃការបង្កើតអាស៊ាន នៅមីយ៉ាន់ម៉ាផ្លាសា នាទីក្រុងយ៉ាងហ្គូន។