សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​វិច្ឆិកា 9, 2017

ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ទទួលជួប ឯកឧត្ដម Tomas Kuchta អនុរដ្ឋមន្រ្ដីការពារប្រទេស នៃសាធារណរដ្ឋឆែក។