ដំណឹង

  • វិច្ឆិកា ២៨, ២០១៧

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានរៀបចំពិធីជប់លៀង ជូនឯកឧត្ដម Pitono Purnomo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រចាំកម្ពុជា ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា

នៅថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានរៀបចំពិធីជប់លៀង ជូនឯកឧត្ដម Pitono Purnomo ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ី ប្រចាំកម្ពុជា ដែលបានបញ្ចប់បេសកកម្មការទូតនៅកម្ពុជា នៅភោជនីយដ្ឋាន Topaz។