សុន្ទរកថា

  • ខែ​ធ្នូ 8, 2017

សុន្ទរកថាបិទរបស់ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងឱកាសនៃកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចំរុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជា ហ្វីលីពីន លើកទី២។