សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ធ្នូ 8, 2017

លទ្ធផលទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការចម្រុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី កម្ពុជា-ហ្វីលីពីន លើកទី២។