បណ្តុំវីឌីអូ

  • ខែ​ធ្នូ 11, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន និងគណៈប្រតិភូកម្ពុជា ក្នុងអំឡុងពេលទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅប្រទេសហ្វីលីពីន និងការអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មការចំរុះសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីកម្ពុជា ហ្វីលីពីន លើកទី២ នៅទីក្រុងម៉ានីល ពីថ្ងៃទី ៥ និងទី៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧។