ដំណឹង

  • ខែ​ធ្នូ 15, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន  និង​ ឯកឧត្តម វ៉ាង យី បានអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី៣

នាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន  និង​ ឯកឧត្តម វ៉ាង យី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន​ បានអញ្ជើញធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេស នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង លើកទី៣  នៅទីក្រុងដាលី ខេត្តយូណាន សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន។

លទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំ៖​ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/16006