ដំណឹង

  • ខែ​ធ្នូ 26, 2017

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី២ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ២៦ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៧ នៅទីស្ដីការក្រសួង ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំអន្តរក្រសួង ដើម្បីរៀបចំកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី២ នៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមេគង្គ-ឡានឆាង ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី ១០ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០១៨ នៅរាជធានីភ្នំពេញ។