បណ្តុំវីឌីអូ

  • ធ្នូ ២៦, ២០១៧

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន និង ឯកឧត្តម ស្យុង ប៉ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀង ស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើគម្រោង នៃមូលនិធិពិសេសមេគង្គ-ឡានឆាង ដែលមានទឹកប្រាក់សរុបចំនួន ៧.៣១៥.៩០៨ ដុល្លារអាមេរិក។