សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មករា 18, 2018

ឯក​ឧត្តម​ទេស​រដ្ឋ​មន្ត្រី​ ប្រាក់​ សុ​ខុន​ វាយ​តម្លៃ​ខ្ពស់​ជំ​ហ៊រ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​ទួរ​គី ​គោ​រព​អធិប​តេយ្យ​ភាព​កម្ពុជា​។