ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មករា 15, 2018

ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត និងជាតំណាងអចិន្រ្តៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត និងជាតំណាងអចិន្រ្តៃយ៍កម្ពុជាប្រចាំសហភាពអឺរ៉ុបបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំរវាងប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន និងប្រតិភូសភាអឺរ៉ុបទទួលបន្ទុកកិច្ចការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន ដែលបានប្រព្រឹត្តិទៅនៅទីស្នាក់ការរបស់សភាអឺរ៉ុប នៅទីក្រុងប្រ៊ុចស៊ែល។