ព័ត៌មានស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេស

  • ខែ​មករា 16, 2018

ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានទទួលជួបជាមួយឯកឧត្តម Christian Ramage ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំង

នៅថ្ងៃទី ០៨ ខែ មករា ឆ្នាំ២០១៨  ឯកឧត្តម អុ៑ក ចាន់ដារ៉ា ឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ បានទទួលជួបជាមួយឯកឧត្តម Christian Ramage ឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតាំងថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋបារាំងប្រចាំប្រទេសប្រុ៑យណេ។