សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​កុម្ភៈ 6, 2018

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់ឯកឧត្តម ទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន នៅសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌូនេស៊ី ពីថ្ងៃទី០១-០៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨។