ដំណឹង

  • ខែ​កុម្ភៈ 6, 2018

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេសអាស៊ាន នៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ៦ ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ ២០១៨ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស នៃប្រទេសសមាជិកអាស៊ាន បានចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំចង្អៀតថ្នាក់រដ្ឋមន្រ្ដីការបរទេសអាស៊ាន នៅសាធារណរដ្ឋសិង្ហបុរី។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមចូលទៅកាន់​​ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/16871

លទ្ធផលនៃជំនួប​  https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/16928