ដំណឹង

  • ខែ​កុម្ភៈ 21, 2018

ឯកឧត្ដមទេសរដ្ឋមន្រ្ដី ប្រាក់ សុខុន បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Claire Van der Vaeren អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជា ចូលជួប និងជម្រាបលា