សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • កុម្ភៈ ២៦, ២០១៨

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងធ្វើជាអធិបតីនៃ “សន្និបាតប្រចាំឆ្នាំ២០១៨” ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ដល់ថ្ងៃទី ០២ ខែមិនា នៅទីស្តីការក្រសួង ។