សុន្ទរកថា

  • ខែ​មីនា 7, 2018

សុន្ទរកថា ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន ក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារឆ្នាំ២០១៧ និងទិសដៅឆ្នាំ២០១៨របស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ ថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ – ០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨។