ដំណឹង

  • មិនា ២៣, ២០១៨

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបឯកឧត្ដម Kentaro SONOURA ទីប្រឹក្សានាយករដ្ឋមន្រ្ដីជប៉ុន ដើម្បីសម្ដែងការគួរសម