សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មេសា 2, 2018

នាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវ ព្រះរាជាណាចក្រថៃ និង សាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមវៀតណាម នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ លើកទី៣។