សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​មេសា 7, 2018

ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសជប៉ុន នឹងអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។