សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 1, 2018

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ប្រធានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣២ នៅសិង្ហបុរី​​ ​នាថ្ងៃទី២៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨។