សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​ឧសភា 14, 2018

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញទៅចូលរួម និងធ្វើជាសហប្រធានកិច្ចប្រជុំលើកទី១៦ គណៈកម្មការចម្រុះកម្ពុជា-វៀតណាម។