កិច្ចសម្ភាសន៍

  • ខែ​មិថុនា 11, 2018

រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថា កម្ពុជា អាចធ្វើជាស្ពានរបស់អង្គការសហប្រតិបត្តិការសៀងហៃ និងអាស៊ាន (SCO and ASEAN )។

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតចូលទៅកាន់ Link​ ខាងក្រោម៖

http://www.xinhuanet.com/english/2018-06/10/c_137244965.htm