កិច្ចសម្ភាសន៍

  • ខែ​កក្កដា 19, 2018

សម្រង់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់កាសែត China People’s Daily ជាមួយឯកឧត្តម ប្រាក់ សុខុន ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស និងសហប្រតិបត្តការអន្តរជាតិ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។