ព័ត៌មាន

  • សីហា ១៦, ២០១៨

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបលោកជំទាវ Tina Susan Redshaw ឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលទើបតែងតាំងថ្មី ចូលជួបដើម្បីសម្ដែងការគួរសម

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៦ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលជួបលោកជំទាវ Tina Susan Redshaw ឯកអគ្គរាជទូតអង់គ្លេសប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលទើបតែងតាំងថ្មី ចូលជួបដើម្បីសម្ដែងការគួរសម។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖ https://www.mfaic.gov.kh/km/site/detail/20814