សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 16, 2018

លិខិតអបអរសាទររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា ណារិនដ្រា ម៉ូឌី ចំពោះជ័យជំនៈក្នុងការបោះឆ្នោតសកលជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី៦។