ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 21, 2018

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោកជំទាវ Sithy Rizvina De Alwis​ តំណាងថ្មីនៃមួលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោកជំទាវ Sithy Rizvina De Alwis​ តំណាងថ្មីនៃមួលនិធិសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រជាជន។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖​​ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/20826