ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 21, 2018

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងជំរាបលារបស់ឯកឧត្តម  ប្រាស៊ីត សាយ៉ាស៊ីត ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ

នៅព្រឹកថ្ងៃទី២១ សីហា ឆ្នាំ២០១៨ ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសម និងជំរាបលារបស់ឯកឧត្តម  ប្រាស៊ីត សាយ៉ាស៊ីត ឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវ។

លទ្ធផលនៃជំនួប៖​ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/20855