ដំណឹង

  • ខែ​សីហា 22, 2018

ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោក Haoliang Xu ឧបការីអគ្គលេខាធិការអ.ស.ប និងជានាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អ.ស.ប

ព្រឹកថ្ងៃទី២២ សីហា ឆ្នាំ២៩១៨ នៅទីស្តីការក្រសួង ឯកឧត្តមទេសរដ្ឋមន្រ្តី ប្រាក់ សុខុន បានទទួលការចូលជួបសម្តែងការគួរសមរបស់លោក Haoliang Xu ឧបការីអគ្គលេខាធិការអ.ស.ប និងជានាយកប្រចាំតំបន់អាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិកនៃកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អ.ស.ប។

ទល្ធផលនៃជំនួប៖​ https://www.mfaic.gov.kh//km/site/detail/20773