សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • ខែ​សីហា 24, 2018

លោកជំទាវ ស៊ុសម៉ា ស្វារ៉ាច រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា នឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូអញ្ជើញមកបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី២៨ ដល់ថ្ងៃទី៣០ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨។