សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន

  • សីហា ២៩, ២០១៨

លទ្ធផលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់រដ្ឋមន្រ្តីការបរទេសនៃសាធារណរដ្ឋឥណ្ឌា នៅព្រះរាជាណា​ចក្រ​កម្ពុជា។